Електронен дневник

Иновативно училище

Електронен стол

Уча.се

Moodle

Бланки

Процедура по преместване на ученици

Заявление за преместване

Заявление за клас

Заявление за отсъствие до 3 дни

Заявление за отсъствие до 7 дни

Декларация за други отсъствия

Декларация за несъгласие на родител за обявяване на резултати от пробен изпит

 

Заявление за І клас

Процедура по прием на деца в І клас

 

Заявление за V клас

Процедура по прием на деца в V клас

 

Заявление за признаване на завършен клас от училище на чужда държава

Процедура по признаване на завършен клас от училище на чужда държава

 

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование

Процедура по издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен ... клас/етап на образование

Процедура по издаване на дубликат на документ за завършен клас , етап или степен на образование, удостоверения, свидетелства

 

Baner1
baner2
baner3