Електронен дневник

Иновативно училище

Електронен стол

Уча.се

Moodle

Графици

График на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2019/2020 г. - ІІ срок

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2019/2020 г. - І срок

График за провеждане на учебните предмети по ФУЧ през първия срок на учебната 2019/2020 г.

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация/ІІ час на класа през първи срок на учебната 2019/2020 учебна година

Дейности за повишаване на грамотността в начален и прогимназиален етап на обучение за учебната 2019/2020 година

График за доставка на продукти по схема "Училищно мляко"

 

 

Архив

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2018/2019 година - ІІ срок

 

 График за консултиране на ученици през учебната 2018/2019 година - ІІ срок

 

График за провеждане на ІІ час на класа през ІІ срок за учебната 2018/2019

 

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация на групата в ЦОУД през ІІ срок на учебната 2018/2019 година

 

График за провеждане на учебните предмети по СИП и ФУЧ през ІІ срок на учебната 2018/2019 година

 

График за организиране и провеждане на спортни дейности и техните видове за ІІ срок за учебната 2018/2019 година

 

 

 

 

 

Baner1
baner2
baner3